Earlybird.ee keskkonna kasutustingimused

26.02.2020

Üldsätted

Käesolevad Kasutustingimused reguleerivad Teenusepakkuja ja Kasutajate vahelisi suhteid Earlybird.ee keskkonna kaudu pakutavate teenuste kasutamisel.

Mõisted
Teenusepakkuja: Holmjet OÜ (registrikood 11975503), www.Earlybird.ee, müügiportaali haldav ettevõte

Toitlustuskoht: Juriidilisest isikust toitlustusteenuse osutaja, kellega Holmjet OÜ-l on sõlmitud leping Reserveeringute käitlemiseks.

Klient: Isik, kes soovib külastada Restorani.

Püsiklient: Earlybird.ee keskkonnas registreeritud Klient.

Ootel Reserveering: Kliendi poolt soovitud, kuid Toitlustuskoha poolt Kinnitamata reserveering. Reserveeringud kinnitatakse Toitlustuskoha poolt vastavalt kokkulepitud ja reserveerimisvormil kuvatud tingimustele. Toitlustuskoht peab manuaalselt reserveeringu kinnitama.

Kinnitatud Reserveering: Kliendi poolt soovitud ja Toitlustuskoha poolt kinnitatud koht, päev ja kellaaeg, millal Klient saab külastada Toitlustuskohta reserveeringus sätestatud tingimustel. Toitlustuskohad, kellel on aktiveeritud automaatne kinnitamine, nende kliendid saavad kinnituse koheselt. Automaatse kinnituse puhul ei ole garanteeritud lisainfo läbitöötamine.

Külastatud Reserveering: Külastatud reserveeringu puhul saadame kliendile kirja, kus palume tal oma restoranikogemust hinnata. Hindamine on vabatahtlik.

Tasuline Reserveering: Toitlustuskohad saavad pakkuda Klientidele tasulisi tooteid reserveeringute juurde. Tasuline reserveering on tuvastatav reserveeringuvormi all oleva nupu “Reserveeri ja maksa” järgi.

Sündmus: Konkreetsel ajal toimuv Toitlustuskoha poolt korraldatav sündmus, kuhu saab teostada Reserveeringut.

Eripakkumine: Toitlustuskoha poolt pakutav kindlal ajaperioodil kestev pakkumine, üldjuhul allahindlus või erimenüü.

Ostukorv: Maksmisele kuuluvad Reserveeringud on nähtavad Ostukorvi leheküljel.

 

Tasulise Reserveeringu teostamine
1. Klient avab soovitud Toitlustuskoha reserveerimisvormi
2. Klient sisestab nime, e-posti aadressi ja telefoni kontaktinfoks ning inimeste arvu, kuupäeva ja kellaaja soovitud külastusajaks.
3. Lisainfo väljale saab kirjutada täiendavaid soove, mis edastatakse Toitlustuskohale reserveerimisel.
4. Klient peab lugema läbi ja kinnitama antud Kasutustingimustega nõustumise.
5. Klient võib aktsepteerida oma e-posti aadressi lisamise Teenusepakkuja Uudiskirja.
6. Reserveerimise soovi kinnitab Klient vajutades nupule “Lisa korvi”.
7. Klient suunatakse Ostukorvi ning saab jätkata Makse teostust või teostada veel mõni reserveering. Tasulised Reserveeringud on Ostukorvis ootel 15 minutit. Kui selle ajaga pole reserveeringute eest tasutud, tühistatakse need ja eemaldatakse Ostukorvist.
8. Maksete teostamisel kasutab Teenusepakkuja partnerina Maksekeskus OÜ infosüsteemi.
9. Klient saab kasutada järgmisi pangalinke:
-Eesti: Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank, Pocopay
– krediitkaardid.
Holmjet OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Holmjet OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le
10 . Maksekeskus OÜ maksevormil saab Klient valida erinevate pankade ja kaartide vahel ning teostada makse.
11. Peale edukat makset suunab Maksekeskus OÜ süsteem Kliendi tagasi Teenusepakkuja lehele ning teavitab reserveeringute kinnitamisest e-maili teel. Reserveeringu kinnitusleht saadetakse Kliendi poolt esitatud e-posti aadressile.
12. Reserveeringu kinnitusleht on eelduseks Toitlustuskoha külastusel. Kinnitusleht võib olla digitaalselt esitatav. Esimesena kinnituslehe esitanu loetakse õigeks.

Isikuandmed ja nende töötlemine
• Kliendi e-maili aadressi ei avaldata kolmandatale osapooltele, v.a. Toitlustuskohale kuhu kohad on reserveeritud.
• Me piirdume info kogumisel vähimaga (nimi, telefon ja e-mail), mida vajame klientide kvaliteetse teenindamise huvides.
• Teenusepakkuja kodulehel on võimalik muuta või teha parandusi oma isiklikes andmetes igal hetkel, kui ta on end registreerinud püsikliendiks.
• Reserveerides kohad Teenusepakkuja kaudu annab klient nõusoleku oma isikuandmeid kasutada antud reserveeringu tarbeks.
• Teenusepakkuja saadab uudiskirju ning pakkumisi e-maili aadressile ainult juhul, kui inimene on selleks avaldanud soovi.
• Klient saab igal ajahetkel loobuda teadete saamisest Teenusepakkuja ja Toitlustuskoha poolt.
• Põhiliselt kogume andmeid oma külastajate kohta üldiselt, näiteks: missugust lehekülge kõige rohkem külastatakse. Kasutame sellist infot statistilistel eesmärkidel. See aitab meil välja selgitada, mis huvitab Kliente kõige rohkem ja mis on nende jaoks vajalik. Tänu sellisele infole saame parandada oma teenuste kvaliteeti.

Kliendi vastutus, õigused ja kohustused
• Tehes ettemaksu Teenusepakkuja kontole, nõustub Klient käesolevate kasutustingimustega.
• Klient kohustub edastama Teenusepakkujale enda kohta ainult tõeseid isikuandmeid.
• Tasulistest reserveeringutest tasutud ettemaks ei kuulu tagastamisele. Kliendil on õigus kasutada tasutud reserveeringut muul ajal kokkuleppel restoraniga kui on tegemist mõjuva põhjusega. Reserveeringu aega saab muuta kuni kolm tundi enne reserveeringu aega. Restorani kuhu on reserveering ostetud peab teavitama kas telefonitsi või e-maili teel. Kontaktid on leitavad restorani kodulehel.

Teenusepakkuja vastutus, õigused ja kohustused
• Teenusepakkuja kohustub tagama portaali korrapärase töö (näit: kliendi reserveering jõuab õigeaegselt Toitlustuskohani).

Toitlustuskoha vastutus, õigused ja kohustused
• Toitlustuskohal on õigus mitte teenindada klienti, kellel ei ole maksekinnitust väljaprinditult või nutiseadmest ette näidata.

Klienditugi
Kui sul on küsimusi, aitab sind Earlybird.ee klienditugi. Kirjuta oma murest info@earlybird.ee.
Küsimuste tekkides reserveeringutega seoses pöörduge palun Earlybird.ee poole e-kirjaga info@earlybird.ee või otse valitud toitlustuskoha poole, mille kontaktid leiate kodulehelt.

Tagasi